Corona-Update

Corona Update en Belastingmaatregelen voor ondernemers in Groningen 2.0

Nu de ondersteunende maatregelen van het eerste corona-pakket het einde van de looptijd naderen heeft het kabinet op 20 mei een tweede pakket aan maatregelen aangekondigd.

Omdat Covid-19 nog steeds een grote impact heeft op onze samenleving en de economie, is een tweede pakket maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat bedrijven en banen behouden blijven.

In grote lijnen worden de bestaande maatregelen verlengd met een aantal aanpassingen.

Corona Maatregelen Groningen

Bron: Rijksoverheid/noodpakket

De insteek van de overheid is “bedrijven de tijd te gunnen om zich aan te passen aan de ‘nieuwe werkelijkheid’, voor zover ze die nu al kunnen voorzien en inkaderen. Het is in ieder geval zeker dat de samenleving en de economie veranderen. Hierop moeten bedrijven zich instellen.”

Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen. Per maatregel vind je ook een link naar een pagina van de overheid of een aangewezen instantie. Hierop staat meer informatie, maar omdat de regelingen nog moeten worden uitgewerkt zijn er nu alleen nog grote lijnen gepubliceerd.

NOW 2.0

De NOW-regeling wordt in grote lijnen verlengd tot 1 september. Ondernemers met een omzetverlies van 20% hebben nog steeds recht op 90% tegemoetkoming in de loonkosten. Let wel, dit is dus een tegemoetkoming van het omzetverlies in percentage maal 90%! Dus alleen bij een omzetverlies van 100% ontvangt een ondernemer 90% van de loonkosten. Er zijn vier grote verschillen met de vorige NOW:

  1. De ‘meet- of referentiemaand’ is niet januari 2020 maar maart 2020;
  2. De opslag voor werkgeverslasten stijgt van 30% naar 40%;
  3. Ontslag van werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen wordt niet meer ‘gestraft’ met een extra korting op de tegemoetkoming;
  4. Er worden aanvullende voorwaarden gesteld bij aanvraag van de NOW, zoals de verplichting om werknemers te stimuleren zich te laten bij- of omscholen.

De NOW 2.0 kan vanaf 5 juli a.s. aangevraagd worden. De NOW 1.0 is nog aan te vragen tot 5 juni a.s. (i.p.v. 31 mei). Bekijk hier pagina van de rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

In het eerste pakket was de Togs beschikbaar, een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers. De Togs was vooral gericht op huur/huisvestingslasten.

In het tweede pakket is ook een tegemoetkoming voor vaste lasten opgenomen voor bedrijven in een aantal sectoren. In deze tegemoetkoming wordt gekeken naar de vaste materiele kosten en de omzetdaling van een bedrijf. Hierbij zal zoals het nu lijkt aangehaakt worden bij de gemiddelde vaste lasten per sector. Afhankelijk van dit gemiddelde, de omvang en het omzetverlies van het betreffende bedrijf krijgt een ondernemer een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 20.000.

Ook voor de regeling zijn nog weinig details bekend, RVO geeft aan dat deze regeling half juni open zal staan voor aanvragen. Klik hier om naar de website van de RVO te gaan.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) 2

De eerste noodregeling voor zelfstandig ondernemers die qua inkomen onder het sociaal minimum uitkwamen door de Covid-19 crisis loopt op 31 mei a.s. af. In deze regeling kunnen ondernemers zonder partner- en vermogenstoets een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen van maximaal € 1.050 voor alleenstaanden en maximaal € 1.500 voor gehuwden.

In Tozo 2 wordt wel een partnerinkomenstoets uitgevoerd. De verwachting is dan ook dat veel minder ondernemers in aanmerking zullen komen voor de aanvullende uitkering dan in de eerdere versie.

In beide versies is het mogelijk om een lening bedrijfskapitaal aan te vragen met een maximum bedrag van € 10.157. De ondernemer moet dan wel verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement.

De Tozo vraag je aan bij je eigen gemeente. Klik hier voor meer informatie.

Coronakredietverlening- en garanties voor ondernemers (BMKB, GO, KKC COL)

Bovenstaande kredietverlening- en garantie maatregelen uit het eerste pakket worden verlengd. Voor meer informatie over deze maatregelen verwijzen we naar de website van de Kamer van Koophandel . Voor verkenning van de mogelijkheden is uiteraard contact met de eigen bank van groot belang.

 

Overige maatregelen

Ook de regeling voor uitstel van betaling van belasting wordt verlengd tot 1 september. Zie deze link.

Nog een andere belangrijke maatregel is de versoepeling van het urencriterium. Ook deze versoepeling wordt verlengd. Voldoe je tussen begin maart en eind augustus door de coronacrisis niet aan het urencriterium van gemiddeld 24 uur per week? Dan mag je er toch vanuit gaan dat je het urencriterium gehaald hebt. Lees hier meer over op de website van de KvK.

Onze publicaties met betrekking tot het eerste pakket maatregelen zijn te vinden in ons archief.

We werken vanaf 25 mei a.s. weer grotendeels vanaf kantoor in wisselende bezetting. Omdat we gezondheid op de eerste plaats zetten maken we voor bezoek graag een afspraak. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt en je voelt je niet lekker dan vragen we je om de afspraak te verzetten. Wij zullen dat ook doen. Op kantoor zorgen we voor voldoende afstand en hygiëne maatregelen om ook daar de risico’s zoveel mogelijk te verlagen. Omdat we in een bedrijfsverzamelgebouw kantoor houden kunnen we helaas in algemene ruimten (wc’s, hal en trapopgang) geen zekerheid geven over de mate van hygiëne.

Deze pagina actualiseren we regelmatig, de laatste wijziging was op: 21 mei 2020, 17.55 uur.

Cijfermensen voor ondernemers
Skagerrak 2
9723 JR GRONINGEN
telefoon: 050-211 26 54